บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

ธุรกิจทางด้านข่าว


ที่อยู่ 287/195 ซ.รามคำแหง21(นวศรี) ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-730-2400 | แฟกส์ 02-184-4111
1. เจ้าหน้าที่ข่าว sms

ส่งข่าว sms ผ่านระบบมือถือ

อัตรา 1

เงินเดือน 12000
บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

  -ดูแลงานด้านการบริหารคน
  -ด้านบริหารงาน
  -ด้านสรรหาจัดจ้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตกลงตอนสัมภาษณ์
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. เจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูล

  ส่งข้อมูลข่าว SMS

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. ผู้สื่อข่าว

  รายงานข่าว

  อัตรา 10

  เงินเดือน 13000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ประชาสัมพันธ์ (รับผู้พิการ )

  รับโทรศัพท์ เดินเอกสาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. ตัดต่อข่าว

  INN NEWS

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

  ตรวจสอบข่าว บรู๊ฟข่าว

  อัตรา 1

  เงินเดือน 14000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. เจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมการออกอากาศ

  ควบคุมการออกอากาศ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ

  ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. พนักงานรับโทรศัพท์

  รับโทรศัพท์ภายในและภายนอกบริษัท
  เดินเอกสารภายในบริษัท

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

  ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. System Developer

  - ร่วมวิเคราะห์และออกแบบระบบ web และ Mobile Application รวมทั้งจัดทำ Flow และเอกสารต่างๆ
  - ประสานงา

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่ประจำกองข่าวอินเตอร์เน็ต

  อัพข่าวขึ้นอินเตอร์เน็ต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว

  ตัดต่อข่าว

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. เจ้าหน้าที่ประสานงานรายการ

  รับเรื่องขอความช่วยเหลือ
  ประสานกับหน่วยงานราชการ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

  ออกแบบกราฟฟิก
  อัพข่าวขึ้นหน้าเว็บไซต์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 13000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. เจ้าหน้าที่ IT

  เจ้าหน้าที่ IT
  แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง

  ควบคุมการออกอากาศของสถานี. บันทึกเสียง

  อัตรา 5

  เงินเดือน 12000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. ช่างภาพข่าว

  ถ่ายภาพนิ่งและสด ตัดต่อภาพ ส่งไฟล์ภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 12000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้สื่อข่าวบันเทิง

  ผู้สื่อข่าวสายบันเทิงและลูกทุ่ง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 16000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. รีไรเตอร์ข่าวเศรษฐกิจ

  รีไรข่าวเศรษฐกิจ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 14000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง 1 อัตรา

  ตัดต่อเสียงผลิตสปอต

  อัตรา 1

  เงินเดือน 10000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. เจ้าหน้าที่บัญชี

  ปิดงบประมาณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15,000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. บรรณาธิการข่าวการเมือง

  บริหารจัดการสายข่าวการเมือง

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. หัวหน้าข่าว sms

  ดูแลรับผิดชอบการผลิตข่าว

  อัตรา 1

  เงินเดือน 15000
  บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |