บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

ผู้ออกแบบ, ผลิต และจำหน่าย Furniture ภายใต้ Brand INDEX, WINNER, LOGICA, TRENDSDESIGN ซึ่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ


ที่อยู่ 18/1-2,18/4,18/6-7,18/10 ม.4 ซ.ทรัพย์มหาโชค ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง สมุทรสาคร 74000


โทร 034-833-413 ถึง 422 ต่อ 2850, 2810 | แฟกส์ 034-833-441
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

-รับผิดชอบในงานด้านการทำเงินเดือนโปรแกรม Tiger soft
-บริหารแรงงานต่างด้าว
-จัดกิจกรรมต่างๆในองค์กร

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. QA Engineer

  1. วิเคราะห์แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพโดยใช้เทคนิคต่างๆ
  2. ประยุกต์ใช้ระบบควบคุมคุณภาพ QC , 7

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

  1. รับผิดชอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าของบริษัท
  2. ควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระบบ ISO 9001
  3. ตัดสินใจ วิ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

  บริหารจัดการงานในฝ่ายวิศวกรรมการผลิตทั้งหมด

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ขับรถผู้บริหาร

  พนักงานขับรถผู้บริหาร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. วิศวกรเครื่องจักร

  - ติดตั้งเครื่องและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  - ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  - รายงานปัญหาวิธี

  อัตรา 15

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

  - รับผิดชอบด้านระบบคุณภาพของสินค้าโดยรวมของบริษัท ทั้งก่อนการผลิตและหลังผลิต
  - รับผิดชอบระบบบริหารง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

  -บริหาร/ควบคุม/จัดการการผลิตให้ตรงตามข้อตกลงของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ/ต้นทุน/ปริมาณ/การส่งมอบ
  -บริ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  - รับผิดชอบงานดูแลงานจัดซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

  - ดูแลงานธุรการโรงงาน /แม่บ้าน,พ่อบ้าน ภายในฝ่าย
  - ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. ผู้จัดการโรงงาน

  -รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ในการกำหนดเป้าหมายการผลิต และการดำเนินการสำหรั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

  วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนการผลิต(MASTER PLAN)

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  - กำหนดแผนงานการผลิต
  - ควบคุมดูแลการตรวจสอบการผลิต
  - ปรับปรุงและพัฒนาวิธิการทำงานที่ดี
  - ให้คำปรึ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

  - จัดให้มี Working Process ในโรงงาน/วิเคราะห์กำลังการผลิต/แก้ไขปัญหาในการผลิต จัดทำ Production Progr

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

  - สามารถควบคุมแผนงานการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
  - ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
  - แก้ไ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. เจ้าหน้าที่พัฒนา-บริการ

  - รับผิดชอบดูแลงาน พัฒนา-บริการ ทั้งหมด
  - ควบคุมดูแล สอนงาน สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. หัวหน้าแผนกผลิต

  - จัดการวางแผนงานในสายการผลิต
  - สั่งงานและควบคุมการผลิตตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัทฯ
  - วิเคราะห์แ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. IT Support (เจ้าหน้าที่อาวุโส)

  - ควบคุมดูแลฮาร์ดแวร์หรือซอร์ฟแวร์ในองค์กร
  - ติดตั้ง software / ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้
  - ทำก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 19. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง PM

  - สามารถดูแลงานด้านซ่อมบำรุง ภายในบริษัทฯ เช่น ไฟฟ้า /เครื่องจักร อื่นๆ
  - ทำ PM เครื่องจักร ปรับปรุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามวุฒิและข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 20. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

  - วางแผน/จัดหา/ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
  - วิเคราะห์ระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเทค

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 21. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  - วางแผนดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานต่างๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯนโยบายคุณภาพ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 22. ผู้จัดการฝ่ายประสานงานขาย

  - ดูแลและประสานงานด้านการพัฒนาสินค้า
  - ควบคุมดูแลทีมงานในการประสานงานขาย
  - ดูแลในการประสานงานด้านก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 23. วิศวกรฝ่ายขาย

  - พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า, ฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต, etc.
  - ประสานงาน และติดตามยอดขายให้

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 24. วิศวกรเครื่องจักร (Machines Engineering)

  - ติดตั้งเครื่องและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  - วางแผนงานผลิตประจำวันและติดตามงานที่ได้รับมอ

  อัตรา 16

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 25. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

  - ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ IQC,OQC
  - วิเคราะห์ปัญหางานที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะวัน พร้อมหาแนวทางในการแก้ไข+

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 26. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ISO

  - ดำเนินการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO
  - ควบคุมเอกสารระบบ ISO 9001,ISO 14001
  - ตรวจสอบการถือครองเอก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 27. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการดด้านการวางแผนและจัดตารางการผลิตหลัก
  - การวางแผนความต้องการวัสดุและกำ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 28. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

  - สอดส่องดูแลตลอดจนเป็นผู้ประสานงานกับพนง.ระดับบริหารและพนักงานทุกคนเพื่อความปลอดภัยอย่างจริงจังและร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 29. เจ้าหน้าที่สรรหา/ว่าจ้าง

  - สรรหา-รับสมัครพนักงานรายเดือน-รายวัน/ต่างด้าว
  - ตรวจสอบเอกสาร/ประวัติพนักงาน
  - ปฐมนิเทศ,จัดทำแฟ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 30. เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน(อาวุโส)

  - บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะ
  - ปรับปรุงวิธีใช้พล

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 31. เจ้าหน้าที่ วางแผนการผลิต / MRP / ขาย / วิศวกรฝ่ายผลิต

  ดำเนินการออก PR / ใบเบิกวัตถุดิบ พร้อมติดตามตรวจสอบ คำนวณการใช้วัตถุดิบรวมถึงการสร้างสูตรการผลิต ให้

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 32. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

  ควบคุมดูแลงานตามนโยบายของบริษัท การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายผลิต ที่ต้องดำเนินการในการผลิตให

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 33. ผู้ช่วย / ผู้จัดการฝ่ายผลิต

  พัฒนากระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้ได้ตามเป้าหมาย และควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานตามข้อกำหนดของของลูกค้า รวม

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 34. เจ้าหน้าที่ออกแบบ

  รับผิดชอบงานออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ , เหล็ก หรืองานโซฟา รวมถึงงานโปรเจคติดตั้ง และร่วมทำงานเป

  อัตรา 10

  เงินเดือน ตามประสบการณ์ และข้อตกลง
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 35. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประสานงานขาย

  ควบคุมการวางแผนการขายในโรงงาน โดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายของสำนักงานใหญ่ทั้งในประเทศและงานต่างประเท

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
  บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด สาขา มหาชัย

  จังหวัด สมุทรสาคร

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |