ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเองและดำเนินงานคล้ายระบบธุรกิจเอกชนที่มิใช่แสวงหากำไรสูงสุด มีนโยบายอันแน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง


ที่อยู่ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทร 02-218-7006, 02-218-7008
1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ไม่ระบุ

อัตรา 1

เงินเดือน ตามตกลง
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. พนักงานแคตตาล็อกหนังสือ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 13,500 – 16,500 หรือตามประสบการณ์
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรการ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. พนักงานบัญชี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน 13,200 – 16,500
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. พนักงานคอมพิวเตอร์ ( IT Support)

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน เงินเดือนตามข้อตกลง
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. พนักงานแคชเชียร์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,200 – 13,200 หรือตามประสบการณ์
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. พนักงานขายหนังสือ

  ไม่ระบุ

  อัตรา 10

  เงินเดือน 10,200 – 16,500 หรือตามประสบการณ์
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานแคชเชียร์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน 10,200 – 13,200 หรือตามประสบการณ์
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. พนักงานบัญชี

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. โปรแกรมเมอร์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. พนักงานแคชเชียร์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. พนักงานจัดส่ง

  ไม่ระบุ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด

  ไม่ระบุ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานขายหนังสือ (กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 15

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 16. พนักงานคลังสินค้า

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 17. พนักงานธุรการ(กรุงเทพฯ/ต่างประเทศ)

  ไม่ระบุ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 18. ออกแบบเว็บไซต์

  ไม่ระบุ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ปทุมวัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |