บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน SHARPเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
รายละเอียดงาน
1. จัดระบบงานเอกสารเข้าและออก
2. ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ ได้อย่างดีมาก
3. จัดทำตารางบันทึกนัดหมายของผู้บริหาร
4. จัดทำวาระและบันทึกรายงานการประชุม
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วัน-เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีปฏิภาณไหวพริบและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4. มีความเข้าใจงานระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี
5. มีความรอบรู้และสามารถบริหารจัดการงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
7. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้
8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, MS-Outlook ได้ในระดับดี
9. มีประสบการณ์งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการ
We offer
A competitive salary
fringe benefits
Annual bonus
career development to the successful candidates

วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่งประวัติส่วนตัว คุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงาน พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ และแนบรูปถ่าย และสามารถสมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด


1977-87 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Tel: 02-718-1888 ext. 112 Fax: 02-318-5706
WebSite: www.thaicity.co.th


บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > Marketing Officer
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > Copy Writer
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > Senior Export Officer
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > หัวหน้าส่วนงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าบางพลี สมุทรปราการ)
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อุปกรณ์สำนักงาน)
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย)
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > IT Support
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำคลังสินค้าบางพลี สมุทรปราการ)
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหาร
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าตำหนิ(ประจำคลังสินค้าบางพลี จ.สมุทรปราการ)
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ)
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > Sales Executive (Modern Trade)
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > เจ้าหน้าที่สาธิตสินค้า
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด > พนักงานขับรถผู้บริหารเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) > เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด > เลขานุการผู้บริหารระดับสูง (Secretary to CEO)
บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด > เลขานุการผู้บริหารระดับสูง


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |