บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน SHARP


ที่อยู่ 1977-87 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร 02-718-1888 ext. 112 | แฟกส์ 02-318-5706
1. Senior Export Officer

- To handle all export documentation procedure.
- Coordinate with external organizations (shipping

อัตรา 1

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานบางพลี จ.สมุทรปราการ)

  - ช่วยเหลือและดูแลงานซ่อมบำรุง ซ่อมสร้างระบบสาธารณูปโภคภายในคลังสินค้าให้พร้อมใช้งานเสมอ
  - บำรุงรัก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้าส่วนงานคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าบางพลี สมุทรปราการ)

  - ควบคุมดูแล และบริหารจัดการงานคลังสินค้า /คลังตำหนิ/ คลังอะไหล่
  - บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า และสต

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. Marketing Officer

  Main activities and focus are related to marketing, though some sales and/or business development r

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าตำหนิ(ประจำคลังสินค้าบางพลี จ.สมุทรปราการ)

  - ตรวจรับสินค้าเปลี่ยน/คืน ให้มีความถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมอบ
  - บันทึกข้อมูลภายในระบบ
  - จัดเตรียมส

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. IT Support

  1. ติดตั้ง,ดูแล, แก้ไข Network ตามที่ได้รับมอบหมาย และศึกษาความต้องการใช้งาน,ติดตามการใช้งาน, Backup

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. เจ้าหน้าที่สาธิตสินค้า

  - สาธิตการประกอบอาหารด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องครัว Sharp
  - ทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่
  - ให้ข้อมูลที่ถูก

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. Copy Writer

  - คิดสร้างสรรค์คำโฆษณา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีความแปลกใหม่ นำสมัย และถูกหลักภาษา ตลอดจนตรวจคว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำคลังสินค้าบางพลี สมุทรปราการ)

  - บันทึกการรับ-จ่ายสินค้า และงานโอนสินค้าในระบบ
  - ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารการรับ-จ่ายสินค้า และงานโอ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด สมุทรปราการ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 11. Sales Executive (Modern Trade)

  1. สร้างยอดขายในตลาด Modern trade ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  2. ประสานงานแก้ปัญหาให้กับห้างสรรพสินค้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 12. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

  1. จัดระบบงานเอกสารเข้าและออก
  2. ประสานงานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อุปกรณ์สำนักงาน)

  * จัดเก็บเอกสารของแผนกธุรการ
  * จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ดูแลควบคุมเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เข้า-ออก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 14. ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย)

  1. ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (ยอดขาย)
  2. เยี่ยมร้านค้า เสนอขายสินค้า จัดรายการส่งเสริมการขายให้ร้านค้า

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 15. พนักงานขับรถผู้บริหาร

  - ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
  - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |