โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

วันนี้เราพร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์อีกทางเลือกใหม่ ที่ตอบสนองความมั่นใจในการรักษา พร้อมบริการที่รวดเร็ว เน้นประสิทธิภาพคล้ายคลึงเอกชน โดยมีจุดต่างคือ การยึดหลัก “นำรายได้จากการดำเนินงานคืนกลับสู่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ ผู้เข้ารับการรักษาที่นี่จึงเป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” ในเวลาเดียวกัน ด้านการรักษา สามารถให้การรักษาครอบคลุมได้ทุกกลุ่มโรค ตามมาตรฐานศิริราช โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงด้านการบริการ เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว บริการด้วยความใส่ใจ และอบอุ่นเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณค่าที่ผู้รับบริการจะได้รับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการ คือการที่เป็นเป็นทั้ง “ผู้รับและผู้ให้”เจ้าหน้าที่ต้อนรับ/และลงทะเบียน Customer service
รายละเอียดงาน
1.ต้อนรับผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล และให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของโรงพยาบาล
2.ลงทะเบียน ทำประวัติให้กับผู้ป่วย พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลสิทธิทางการแพทย์ด้านต่างๆ ของผู้มารับบริการ
3.ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
4.ให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่มารับบริการ ให้คำแนะนำที่ตั้งของแผนกตรวจต่างๆ ภายในโรงพยาบาลให้ผู้รับบริการทราบ
5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วัน-เวลาปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานตามตารางเวรที่หน่วยงานกำหนด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 5 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. มีประสบการณ์ในงานต้อนรับ ลูกค้าสัมพันธ์ บริการลูกค้าในโรงพยาบาล โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีบุคลิกดี อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรับผิดชอบสูง และมีใจรักงานบริการ
6. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
7. สามารถทำงานเป็นกะหรืออยู่เวรตามที่หน่วยงานกำหนดได้

ติดต่อ
งานทรัพยากรบุคคล

วิธีการสมัคร
1. Website : http://i-career.siphhospital.com
2. ทาง E-mail : ส่งประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่าย ระบุตำแหน่งงานที่สนใจและอัตราเงินเดือนที่ต้องการคาดหวังส่งมาที่ recruit@siphhospital.com
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่ : 02-419-1917

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 6 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช กรุงเทพมหานคร 10700
Tel: 02-419-1917
WebSite: http://i-career.siphhospital.com , www.siphhospital.com


โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > SAP Application Support - HR Module (Senior Officer)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับสูง (Senior HRD Officer)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (SHE)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > ผู้จัดการแผนกการเงิน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > นักเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > นักรังสีการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > Call Center
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > เจ้าหน้าที่บัญชี/อาวุโส
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > หัวหน้าหน่วยงานการเงินผู้ป่วย
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > เจ้าหน้าที่การเงิน
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > System Analysis
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > นักกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > วิสัญญีพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ (เจาะเลือด)
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ > ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |