บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าวของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ

ข้อมูลของผู้สมัครทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ

(ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)พนักงานขายประจำโครงการ ( ศรีราชา - เเหลมฉบัง-)
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบด้านการขายโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- ติอต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ด้านจัดเตรียมเอกสารการขาย
เช่น การออกใบจอง สัญญา เป็นต้น
- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามหนี้ หรือการโอนกรรมสิทธิ์ ให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ดูแลสำนักงานขายโครงการ อุปกรณ์การขาย บ้านตัวอย่าง/ห้องตัวอย่าง ของ
โครงการ ให้พร้อมต้อนรับลูกค้าอยูเสมอ

จังหวัด ชลบุรี

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย หรืองานบริการ อย่างน้อย 1 ปี
4. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป้นพิเศษ
5. สามารถใช้ Ms. Office ได้ดี
6. บุคคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และมี Service Mind
7. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ ,หากมีที่พักใกล้โครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

สวัสดิการ
- โบนัสหรือคอมมิชชั่น
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าวิชาชีพ เฉพาะตำแหน่ง
- ค่าปฏิบัติงานประจำโครงการ
- สวัสดิการทุนการศึกษา สำหรับพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ส่วนลดในการซื้อโครงการของศุภาลัย
- สิทธิพักผ่อนโรงแรมในเครือ
- เครื่องแบบพนักงาน
- ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และตรวจร่างกายประจำปี
- เงินของขวัญแต่งงาน, ของขวัญคลอดบุตร, ทุนการศึกษาบุตร, กระเช้าเยี่ยมไข้
- ฯลฯ

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32
- ทาง email


***หมายเหตุ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 32 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  10120
Tel: 02-725-8888 ต่อ 603,605,609 Fax: 02-683-2030
WebSite: www.supalai.com


บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ธุรการ (โสตทัศนูปกรณ์)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน / โฟร์แมนเกษตร (แพรกษา)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > หัวหน้าขาย(ประจำที่สุราษฏร์ธานี)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ(QC)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > วิศวกรสนาม (ภูเก็ต)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > วิศวกรสนาม / ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ประจำโครงการ ปทุมธานี,รังสิต-นครนายก,ลำลูกกา)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > ผู้จัดการก่อสร้าง (ปทุมธานี) ด่วนมาก
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > Sr.Human Resources Officer /Human Resources Officer (Training )
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > มัณฑนากร
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > วิศวกรสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ พระราม 3)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 )
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (ประจำโครงการหมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีราชา)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (สำนักงานใหญ่)BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |