Girl Friday Ltd., Part

Girl Friday เป็นบริษัทรับจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปีในเส้นทางการจัดหาบุคลากร ทำให้ได้รับความไว้วางใจทั้งจากลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงผู้สมัครงาน ที่เชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของพวกเราพนักงานต้อนรับ / พนักงานรับโทรศัพท์ (Operator & Receptionist)
รายละเอียดงาน
• รับโทรศัพท์ทั้งภายใน และต่างประเทศ สามารถโอนสายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง และสามารถรับเรื่อง หรือจดข้อความจากผู้ที่โทรเข้ามาได้ ในกรณีที่ผู้รับสายไม่อยู่
• ต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อด้วยความนอบน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส และกระตือรือร้น
• คัดแยกเอกสาร และจดหมายที่ได้รับจากพนักงานส่งเอกสาร เพื่อนำไปส่งให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง อายุ 22 – 33 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, E-mail & Internet ในระดับดี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับพอใช้ – ดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่ง Resume ระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมทั้งแนบเอกสารสมัครงาน และรูปถ่ายของคุณ

Girl Friday Ltd., Part


191/4-5 ซอยศึกษาวิทยา (สีลม 9) ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  10500
Tel: 02-236-5237-41, 02-635-0182-4 Fax: 02-236-5237-41, 02-635-0182-4
WebSite: www.girlfriday.co.th , www.facebook.com/pages/Girl-Friday-Recruitment-Agency/161447213897939?sk=app_4949752878 , www.facebook.com/pages/ตุ๊กตานำโชค/294922340549560


Girl Friday Ltd., Part > IT SUPPORT
Girl Friday Ltd., Part > เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์ (Customer Service & PR. Officer)
Girl Friday Ltd., Part > เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายและการตลาด (Marketing & Sales Coordinator)
Girl Friday Ltd., Part > เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (H.R. Officer / H.R. Specialist)
Girl Friday Ltd., Part > Call Center
Girl Friday Ltd., Part > เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก (Import & Export Officer)
Girl Friday Ltd., Part > พนักงานขาย (Sales Representative)
Girl Friday Ltd., Part > พนักงานธุรการ (Administrative Officer)
Girl Friday Ltd., Part > เลขานุการผู้บริหาร (Secretary / Executive Secretary)BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |