บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ


บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้นำทางด้านการผลิตและจำหน่ายยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน ที่จัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มานานกว่า 50 ปี ได้สร้างโรงงานผลิตยาแห่งใหม่ขึ้น ที่ตำบลบางพลีน้อย กม.34 ถนนบางนา-ตราด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ทำงานหยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์
- มีรถรับส่ง
- มีค่าเดินทาง (มีบางตำแหน่ง)
- มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย
ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อร่วมเสริมสร้างเป็นกำลังสำคัญของบริษัทเภสัชกร (TM Section Head) แผนก TM
รายละเอียดงาน
ทำวันจันทร์-วันเสาร์
8.00 - 17.00 น.

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง
2. ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
3. มีประสบการณ์ การบริหารงานทางด้านประกันคุณภาพ 3 - 5 ปี ขี้นไป

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคลและธุรการ

วิธีการสมัคร
สมัครงานได้ที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
สมัครผ่านทางอีเมล์

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ


เลขที่ 2038 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Tel: 02-311-0104-9 ต่อ 197 Fax: 02-332-0907, 02-331-5697
WebSite: www.atlanticlab.com


บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > พนักงานเก็บเงิน เขตธนบุรี แผนกควบคุมสินเชื่่อ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > ผู้ช่วยนักเคมีวิเคราะห์ แผนก QC
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ (EXPORT)
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > พนักงานขับรถส่งของ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ จุลชีววิทยา แผนก QC
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > เภสัชกร (R&D) จ.สมุทรปราการ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > นักเคมีวิเคราะห์ แผนก QC
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน) จ.สมุทรปราการ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > ผู้แทนขาย แผนกขาย ร้านขายยา เขตกรุงเทพฯ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > IT Support จ.สมุทรปราการ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > พนักงานธุรการ แผนก PD
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า) แผนกซ่อมบำรุง
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > เภสัชกร (Validation) ฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > เภสัชกร (R&D) จ.สมุทรปราการ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > ผู้ช่วยนักเคมีวิเคราะห์ แผนก TM/QC
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > เภสัชกร ฝ่ายผลิต
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ > พนักงานขับรถกองกลางBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |