บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด


บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียน และอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ อาทิ ธนาคาร โรงแรม ประกันภัย ฯลฯ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน และมีจำหน่ายทั่วไป ทั้งใน ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าร้านค้าเครื่องเขียน ปลีก-ส่ง ตลอดจนสหกรณ์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

ทางบริษัทฯ กำลังขยายฐานการผลิตและกลุ่มลูกค้าใหม่ จึงต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการประสบการณ์การทำงานใหม่ที่ท้าทายเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันพนักงานขาย(Merchandiser)
รายละเอียดงาน
- ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และลูกค้าทั่วไป
- สร้างความพอใจสูงสุดกลุ่มลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
- วางแผนการขาย จัดทำโปรโมชั่นการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 4 อัตรา

เงินเดือน ตามประสบการณ์ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานขาย
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
คุณวรรณิกา ทองสุกใส

สวัสดิการ
- เงินเดือน
- คอมมิชชั่น
- เบี้ยเลี้ยง
- O/T
- โบนัส
- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงประจำปี
- ค่าน้ำมัน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทาง E-Mail
- สมัครดัวยตนเองที่บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด

บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด


137/69 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: 02-541-8855, 02-541-8318-20, 084-656-8998 Fax: 02-541-8228
WebSite: www.o-pop.com


บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด > พนักงานขาย
บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด > พนักงานประสานงานขาย
บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด > พนักงานขับรถ
บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด > พนักงานสต็อก
บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด > เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
บริษัท สยามวิคเกอร์ จำกัด > พนักงานขับรถส่งสินค้าBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |