บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด


บริษัทก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2531 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ให้บริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ และเริ่มดำเนินกิจการในนามของ THAI-LIAN FORKLIFT ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533 ได้รับเลือกจากบริษัท Shinko Electric จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้รับเลือกจากบริษัท Shinko Forklift จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของ TAILIFT และบริษัทอื่น ๆ เช่นเดียวกัน เป็นผู้จำหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่าและให้บริการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการจัดเก็บและขนย้ายสินค้าทั้งของใหม่และของมือสองเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
2.บันทึกรายการทรัพย์สิน ,คิดค่าเสื่อมราคาและบันทึกบัญชี
3.ทำรายละเอียดประกอบงบ (คชจ.ค้างจ่าย ฯลฯ ยกเว้น เจ้าหนี้และลูกหนี้)
4.ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ตรงกับ หนังสือรับรอง
5.ตรวจสอบรายงานภาษี

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 3 อัตรา

เงินเดือน 9,000-15,000 บาท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ หญิง อายุ 25 - 40 ปี
2. วุฒิ ปวส.- ป.ตรี (มีประสบการณ์1-2 ปี)
3. มีความอดทนสูง
4. ตั้งใจในการทำงานสูง
5. ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบ
6. ติดต่อ : คุณนพรัตน์ ปินมิ่ง โทร : 085-488-9244

ติดต่อ
คุณนพรัตน์ ปิ่นมิ่ง

สวัสดิการ
เงินเดือน /
1.ตรวจสุขภาพประจำปี
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.เบื้ยขยันสูงสุด 1,000 บาท/เดือน
4.เงินปันผล (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
5.ค่าอาหารวันละ 60 บาท
6.รางวัลพิเศษตามอายุงาน
7.โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท)
8.เงินช่วยเหลือในโอกาสมงคลสมรส
9.เงินช่วยเหลือในโอกาสคลอดบุตรคนแรก
10.เงินช่วยเหลือในโอกาสงานพิธีศพบิดา มารดา
11.ชุดฟอร์มพนักงานปีละ 5 ชุด
12.เงินค่าตำแหน่ง(ให้เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
13.เงินพิเศษ(ให้เฉพาะผลงานที่นำเสนอ)
14.ค่าโทรศัพท์(ให้เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
15.รถยนต์ ค่านำ้มัน และค่าทางด่วน (ให้เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
16.ปรับเงินเดือน(ตามโครงสร้างบริษัท)

วิธีการสมัคร
ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท
ส่ง mail

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด


279 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250
Tel: 02-747-3999, 085-488-9244, Fax: 02-747-3863
WebSite: www.thailian.com


บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด > หัวหน้าฝ่ายบุคคล ด่วนมากครับ
บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด > ช่างไฟฟ้า-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ด่วนมาก
บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ด่วนมากเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
เครือโรงพยาบาลพญาไท (รพ.พญาไท 1, รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท 3) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำ รพ.พญาไทนวมินทร์)
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป / เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สำนักงานใหญ่)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |