บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องรายแรกของประเทศ และพัฒนาก้าวหน้าจนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก ภายใต้ฉลาก \"SIAM FOOD\" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท และ เครื่องหมายทางการค้าต่างๆ ที่สำคัญๆ ในต่างประเทศ เช่น MARKS&SPENCER, TESCO, SAINSBURY และ KROGER เป็นต้น ทำให้บริษัทมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ว่าเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตสินค้าคุณภาพหัวหน้างานผลิต (Production Sup. ) , หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ ( QC Sup. )
รายละเอียดงาน
หัวหน้างานผลิต( Production Sup. )
- ควบคุมดูแลการตรวจสอบงานด้านผลิต ในกระบวนการผลิต และงานรับวัตถุดิบ
- ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ

หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ ( QC Sup. )
- ควบคุมดูแลการตรวจสอบงานด้านคุณภาพ ในกระบวนการผลิต และงานรับวัตถุดิบ
- ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ

จังหวัด ชลบุรี

อัตราที่รับ 2 อัตรา

เงินเดือน ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอาหาร 0-3 ปี
3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ดี
4. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี

ติดต่อ
คุณกาญจนา สระสำราญ

สวัสดิการ
- หอพักพร้อมน้ำ ไฟ
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม
- โบนัส
- ศูนย์กีฬา
- เงินค่ารักษาพยาบาล
- สถานพยาบาลมีแพทย์ประจำโรงงาน - รถรับ - ส่ง เข้ากรุงเทพฯ

วิธีการสมัคร
- สมัครทางจดหมาย
- ส่งเอกสารทางแฟ็กซ์
- สมัครทางอีเมล์

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)


218 ม. 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
Tel: 038-291-388 ต่อ 204 Fax: 038-291-622
WebSite: www.siamfood.co.th


บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติและสอบเทียบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > หัวหน้างานตรวจติดตามระบบ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร FRA / ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ / ช่างโครงการ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > หัวหน้างาน R&D
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > หัวหน้างานค่าจ้างและทะเบียนประวัติ
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > หัวหน้างานส่งเสริมชาวไร่
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) > ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร FRA / ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ / ช่างโครงการBuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |