บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องรายแรกของประเทศ และพัฒนาก้าวหน้าจนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก ภายใต้ฉลาก \"SIAM FOOD\" ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท และ เครื่องหมายทางการค้าต่างๆ ที่สำคัญๆ ในต่างประเทศ เช่น MARKS&SPENCER, TESCO, SAINSBURY และ KROGER เป็นต้น ทำให้บริษัทมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ว่าเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตสินค้าคุณภาพ


ที่อยู่ 218 ม. 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220


โทร 038-291-388 ต่อ 204 | แฟกส์ 038-291-622
1. หัวหน้างานส่งเสริมชาวไร่

ดูแลงานด้านการส่งเสริมชาวไร่การปลูกมะละกอ สับปะรด เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ,เพื่อจัดหาวัตถุดิบ

อัตรา 6

เงินเดือน ตามตกลง
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 2. หัวหน้างานค่าจ้างและทะเบียนประวัติ

  รับผิดชอบในเรื่องของ การรับสมัครงาน,จัดเก็บประวัติพนักงาน ,จัดทำรายงานอัตรากำลัง ,งานด้านประกันสังคม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 3. หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  รับผิดชอบการจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การเก็บศึกษาคุณภาพสินค้าด้านอายุของสินค้า การศึกษาคุณ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 4. หัวหน้างานผลิต (Production Sup. ) , หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ ( QC Sup. )

  หัวหน้างานผลิต( Production Sup. )
  - ควบคุมดูแลการตรวจสอบงานด้านผลิต ในกระบวนการผลิต และงานรับวัตถุด

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 5. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร FRA / ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ / ช่างโครงการ

  - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร FRA : งานซ่อมเครื่อง FRA ,แก้ไขเครื่อง ปรับแต่ง และการทำ TPM-PM
  - ช่างคว

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 6. หัวหน้างานตรวจติดตามระบบ

  หัวหน้างานตรวตติดตามฯ : ดูแลงานด้านการตรวจติดตามระบบคุณภาพ, ฝึกอบรมให้ความรู้ ติดตามประยุกต์ใช้ระบบบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 7. วิศวกรควบคุมระบบอัตโนมัติและสอบเทียบ

  ดูแลงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งระบบภายในโรงงาน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 8. หัวหน้างาน R&D

  หัวหน้างาน R&D : การจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การเก็บศึกษาคุณภาพสินค้าด้านอายุของสินค้า การ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

  - ดูแลงานด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  - การวางแผนและจัดทำแผนฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน

 • 10. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร FRA / ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ / ช่างโครงการ

  - ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร FRA : งานซ่อมเครื่อง FRA ,แก้ไขเครื่อง ปรับแต่ง และการทำ TPM-PM
  - ช่างคว

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามตกลง
  บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ชลบุรี

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน


 • BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |