บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)


บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลทราย และบริษัทในเครือ(บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) ผู้ผลิตและส่งออกผลไม้อบแห้ง และอบแห้งแบบแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปและส่วนผสมอาหารระดับ Premium ชั้นนำของไทย มีความประสงค์จะรับผู้มีความสามารถ กระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์เข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งงาน ดังนี้เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
รายละเอียดงาน
1. ติดต่อลูกค้า เพื่อรับทราบความต้องการจากลูกค้า รวมถึงนำเสนอ
สินค้าใหม่
2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รองรับความต้องการ
จากลูกค้า
3. รับรองลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเดินทางต่างประเทศ
เพื่อออกงานแสดงสินค้า / เยี่ยมเยียนลูกค้า
4. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการขยายตลาด และสรรหาความ
ต้องการใหม่ๆ ของตลาด เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นการค้า
5. มียานพาหนะของตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

อัตราที่รับ 1 อัตรา

เงินเดือน ไม่ระบุ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์อาหาร, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 1-2 ปี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก หากใช้ภาษาอื่นได้ (เช่น ภาษาจีน, ญี่ปุ่น) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการติดต่อสื่อสารดี
6. มียานพาหนะของตนเอง

ติดต่อ
คุณเกวลิน วิรัชนิดากุล

วิธีการสมัคร
ทางอีเมล์
โทรสอบถามเพิ่มเติม

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)


5/55 ถนน ณ.ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
Tel: 02-240-2199


บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > เจ้าหน้าที่สรรหาและสำรวจวัตถุดิบทางการเกษตร
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > จป.วิชาชีพ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > วิศวกรโยธา
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > ผู้ช่วยผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > ผู้ควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > ผู้ควบคุมโรงบำบัดน้ำ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > ผู้ช่วยผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโรงงาน
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > Marketing Sopport
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ1
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด) > เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ2เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศประจำโรงงานปทุมธานี
บริษัท แคสส์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
The Patch wood Co., Ltd. > เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
KANG YONG ELECTRIC PUBLIC CO., LTD. > เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
บริษัท ออบิท อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด > เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (อาวุโส)


BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |