ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 163260]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 3 ต.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ต.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 21 กรกฎาคม 2526 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 178 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการคัดเลือกแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วุฒิการศึกษา : วิศกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.47
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โนนสะอาดพิทยาสรรค์
วุฒิการศึกษา : ม6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.67

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2551  ถึง สิงหาคม 2551
สถาบัน : บริษัทไทยนำทิพย์นครราชสีมา
หลักสูตร : สหกิจศึกษา

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : โปรแกรม CAD,PLC

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
หางานโรงแรม   หางานศรีราชา   หางานพาสทาม   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางานราชการขอนแก่น   หางานfreelance   หางานสมัครงานลำปาง   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางานในเชียงใหม่   หางานพัทยาใต้   หางานแคชเชียร์   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานจันทบุรี   หางานโรจนะ อยุธยา   หางาน it   หางานในกาฬสินธุ์   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานลพบุรี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา