ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 165675]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 7 พ.ย. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 7 พ.ย. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 10 กรกฎาคม 2525 / อายุ 42 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.88
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยอาชีวเสาวภา
วุฒิการศึกษา : ศิลปกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การพิมพ์สกรีน
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.58

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. ออกแบบเว็บไซต์ - กราฟฟิคดีไซด์ - webmaster
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ประสานงานงานพิมพ์
2. ควบคุมคุณภาพ
3. งานก่อนพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2551  ถึง พฤษภาคม 2551
สถาบัน : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
หลักสูตร : เทคโนโลยีการพิมพ์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : มีความรู้ด้านงานพิมพ์สกรีน
งานกราฟิก adobe photoshop // Illustrator

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : 1. โครงการออกแบบปฎิทินตั้งโต๊ะ"ชุดดอกบัวในรั้วราชมงคล" ปีการศึกษา 2550
2. ผลงานได้รับความไว้วางใจให้ตรวจสอบแก้ไขบัตรเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน อบจ. นายก
3. พิมพ์ใบเสร็จ และ ตั๋วเก็บเงิน ของเทศบาลต่าง (ขณะฝึกงานที่โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย)
4.เกียรติประวัติ มอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- เยาวชนคนดีมีศิลธรรม ประจำปีการศึกษา 2546


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |