ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 171596]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 16 มี.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 16 มี.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 ตุลาคม 2528 / อายุ 38 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 158 ซม. น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ยังศึกษาอยู่ปี4
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลับศิลปากร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.76
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.86

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. นำเข้า - ส่งออก - งานด้านต่างประเทศ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรฝ่ายผลิต
2. QC
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 60 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี,
มีความอดทน, มีความรับผิดชอบ, มีความคิดสร้างสรรค์

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ร่วมเข้าค่ายในโครงการ "วิศวอาสา"
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
หางานตรัง   หางานข้าราชการ   หางานสมุย   หางานลาดพร้าว   หางาน ภูเก็ต   หางานราชการโยธา   หางานในจันทบุรี   หางานศรีสะเกษ   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานภาษาอังกฤษ   หางานpr   หางานกระบุรี   หางาน สกลนคร   หางานนวนคร   หางาน สมุทรปราการ   หางาน พัทยา   หางานพัทลุง   หางานในกาฬสินธุ์   หางานเพชรบูรณ์  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา