ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 266728]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 1 ส.ค. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ส.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 29 กันยายน 2528 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 163 ซม. น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : จบรักษาดินแดน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2547
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : นาดูนประชาสรรพ์
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.36
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : นาฝาย
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : วิทย์ -คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.90

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. เกษตร - ปศุสัตว์ - ประมง - เหมืองแร่
2. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ช่างพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 7 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2547  ถึง พฤษภาคม 2543
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : สาธุ ซอย 49
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างพิมพ์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : โปสเตอร์ สติกเกอร์ แผ่นพับ โบชัว หนังสือ อื่นๆ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2549  ถึง สิงหาคม 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : แฉล้มนิมิตร เขตบางคอแหลม
ตำแหน่ง : มือ2-ช่าง
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ป้ายฉลากสินค้า นามบัตร สติกเกอร์ และอื่นๆ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |