ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 268195]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 13 ส.ค. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ส.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 1 ธันวาคม 2520 / อายุ 47 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 95 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เกณฑ์แล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2539
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วุฒิการศึกษา : ป.ว.ช
สาขาวิชา : การพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : การพิมพ์

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. ส่งเอกสาร - ขับรถ - แม่บ้าน - รปภ.
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. qc ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
2. ช่างพิมพ์
3. ขับรถ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |