ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 293805]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 24 มี.ค. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 24 มี.ค. 2554)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 กุมภาพันธ์ 2528 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 166 ซม. น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 5 วัน เหตุผล จัดการงานเก่าให้เสร็จสิ้น
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : วทบ.
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.01

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. จัดซื้อ - คลังสินค้า
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. จัดซื้อ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 13000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2552  ถึง ธันวาคม 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ซ.งามดูพลี พระราม 4
ตำแหน่ง : ประสานงานขาย
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ติดต่อลูกค้า ทำใบเสนอราคา ประสานงานกับกราฟิก
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2552  ถึง มีนาคม 2554
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 281/11 ซ.ศรีเผื่อน ริมคลองประปา บางซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบรรณาธิการ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ประสานงานกับการฟิก ติดต่อกับ บก.บรรณาธิการ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |