ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 377548]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 2 ต.ค. 2558)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 2 ต.ค. 2558)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 มกราคม 2536 / อายุ 31 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 167 ซม. น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียน ร.ด

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2558
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนาฃมงอีสาน วิทยาเขต สกลนคร
วุฒิการศึกษา : อส.บ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.86
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : เครื่องกลไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.99

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Engineering
2. QC Engineering
3. พนักงานเขียนแบบ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 16000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2557  ถึง พฤษภาคม 2557
สถาบัน : อวาจิ แมตทีเรีย (ประเทศไทย)
หลักสูตร : ฝึกงานเทคโนโลยีไฟฟ้า
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ตุลาคม 2554  ถึง กุมภาพันธ์ 2555
สถาบัน : เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
หลักสูตร : ฝึกงาน ปวส.

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 35 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Microsoft Office
เขียนแบบด้วย Visio
เขียนแบบด้วย Autocad
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
internet

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : การออกแบบโคมไฟถนนโดยใช้หลอดLEDเทียบเคียงกับโคมไฟถนนหลอดฟูออเรสเซนต์ชนิดคู่
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |