ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 380936]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 21 พ.ค. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 21 พ.ค. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 13 ตุลาคม 2518 / อายุ 49 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 177.0 ซม. น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ไม่มีพันธะทางทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน วัน เหตุผล
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2540
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอยแก่น
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.69
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียบ อุดรพิทยานุกูล
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์ คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.50

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Engineering Manager
2. Program Manager
3. Electrical Engineering Manager
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 90000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 18 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2541  ถึง มิถุนายน 2559
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 90 หมู่ 15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน นครราชสีมา 30170
ตำแหน่ง : Engineering Manager
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Manage Engineering team (Failure Analysis & Data Analysis) to make all matrix meet goal.
- Yeild
- Quality
- Test Time
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2560  ถึง กรกฎาคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : Summit Auto Seats Industry Co, Ltd. Samutprakarn
ตำแหน่ง : Product Program Management Manager
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : MS office, Oracle SQL & JMP

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : All of my Prizes, Awards, Honors & Certification is in the below link.
https://drive.google.com/open?id=0Bwa2hL0Nw13sMXQ1MWVfVnlUOW8

All of my Experiences, Job functions & Transcript is in the below link.
https://drive.google.com/open?id=0Bwa2hL0Nw13sc1FTVW5KbUZpUDA
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |