ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 412097]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 24 ก.ย. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ม.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 15 มีนาคม 2535 / อายุ 31 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 66 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปี

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ต้องแจ้งลาออกจากที่เดิม
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2557
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา
วุฒิการศึกษา : วศ.บ.
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.79
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.66

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมโยธา - สำรวจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
2. วิศวกร
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Civil Engineer
2. Cost Engineer
3. Quantity Surveyor
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 37500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 6 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2562  ถึง มิถุนายน 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : Arcadis | 6th Floor, Kian Gwan Building II, 140/1 , Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand
ตำแหน่ง : Project Executive (S&A)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Price/forecast the cost of the different materials needed for the project.
Prepare tender documents, contracts, budgets, bills of quantities and other documentation.
Track changes to the design and/or construction work and adjusting budget projections accordingly
procure or agree the services of contractors and/or subcontractors who work on the construction of the project.
Measure and value the work done on site.
Pay subcontractors.
Variation order works.
Select and/or source construction materials.
Financial statements.
Write reports.
Etc.
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2561  ถึง กรกฎาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : Arcadis | 6th Floor, Kian Gwan Building II, 140/1 , Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Thailand
ตำแหน่ง : Cost Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Take-off bills of quantities the project budget.
Measure and value the work done on site.
Value engineering in construction
Etc.
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2559  ถึง พฤษภาคม 2561
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : -
ตำแหน่ง : Quantity Surveyor Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Payment claim.
Pay subcontractors.
Monthly report.
Variation order (VO).
Take-Off bills of quantities the project budget.
Take-Off bills of quantities for purchasing materials.
Construction Bidding of Interior works.
Etc.

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ตุลาคม 2560  ถึง ตุลาคม 2560
สถาบัน : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร : Contract Administration & Project Management.

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |