ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 416538]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 18 ก.ย. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.ย. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 5 ตุลาคม 2538 / อายุ 28 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 176 ซม. น้ำหนัก : 95 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2562
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.19
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วุฒิการศึกษา : เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา : เตรียมวิศวกรรมโยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.37

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมโยธา - สำรวจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรโยธา
2. วิศวกรสนาม
3. วิศวกรสำนักงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 22500 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2562  ถึง กุมภาพันธ์ 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 8 สุขาภิบาล ๕ ซอย 32 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ควบคุมงานก่อสร้างโรงกลั่นกรีเซอรีนบริสุทธิ์ บมจ.บางจากไบโอฟูเอล บางปะอิน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : Revit, Ms project ,มีใบ กว


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |