ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 424576]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 11 ก.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ก.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 23 พฤศจิกายน 2535 / อายุ 32 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 152 ซม. น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2564
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหวิทยาลัยธนบุรี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขาวิชา : คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.30
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : การศึกษานอกระบบบางบอน
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.14

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
2. งานบริการทั่วไป - บริกร
3. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานทั่วไป
2. ตำแหน่งที่ว่าง
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 11000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |