ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 434791]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 22 พ.ค. 2566)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 22 พ.ค. 2566)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 29 เมษายน 2534 / อายุ 32 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 158 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 7 วัน เหตุผล ต้องลาออกจากที่เดิม
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : การศึกษานอกระบบโรงเรียน (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.85
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.16

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. บุคคล - ฝึกอบรม
2. พัฒนาธุรกิจ - พัฒนาองค์กรISO
3. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. HRD
2. Organization manegement
3. HR
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 30000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2565  ถึง 
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง : HRD
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : เริ่มทำงานที่นี่ในตำแหน่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เริ่มจากคัดเลือกผู้สมัครงานตามการร้องขอของแต่ละแผนก การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / เอกสารต่างๆ ของพนักงานใหม่ Job descriptions : เขียนขอบเขตที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมาย-กลยุทธ์องค์กร มีการจัดฝึกอบรมตาม IDP ที่วางไว้ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานมากขึ้น – ติดตามการประเมินผลหลังฝึกอบรม SMART KPI : ทำการสร้างแบบฟอร์มวัดผลการดำเนินงานของพนักงานแต่ละแผนก – ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังทำประเมินเลื่อนตำแหน่ง/ประเมินทดลองงาน ดูแลสวัสดิการของบริษัท ดูแลระเบียบ-ข้อบังคับ-ประกาศของบริษัทและยังร่วมกับผู้บริหารเสนอกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาของพนักงาน และหลักในการทำงานคือการให้ความสำคัญในการพัฒนาไอเดียใหม่ และพร้อมที่จะเรียนรู้ พัฒนาตัวเองเสมอ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2564  ถึง ตุลาคม 2565
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตำแหน่ง : HRD
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / เอกสารต่างๆ ของพนักงานใหม่
Job descriptions
ทำ Action Plan
มีการจัดฝึกอบรมตาม IDP เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานมากขึ้น – ติดตามการประเมินผลหลังฝึกอบรม
KPI : ทำการสร้างการประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานแต่ละแผนก – ประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังทำประเมินเลื่อนตำแหน่ง/ประเมินทดลองงาน ดูแลสวัสดิการของบริษัท ดูแลระเบียบ-ข้อบังคับ-ประกาศของบริษัทและยังร่วมกับผู้บริหารเสนอกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาของพนักงาน

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มกราคม 2566  ถึง 
สถาบัน : เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
หลักสูตร : ทดสอบความรู้ ความเข้าใจกฎหมายภายใต้ พรบ. ความปลดภัย 2554
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กันยายน 2565  ถึง 
สถาบัน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตร : การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนามนุษย์และสังึคมในภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2565  ถึง 
สถาบัน : คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตร : การจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรสมัยใหม่

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดีมาก ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
หางาน สมุทรปราการ   หางาน พนักงานขาย   หางาน โคราช   หางาน กทม   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานระยองปลวกแดง   หางานบางบัวทอง   หางาน กิมหยง   หางานพาร์ทไทม์   หางานนนทบุรี   หางานในกาฬสินธุ์   หางานที่ระยอง   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานที่หัวหิน   หางานอยุธยาไฮเทค   หางานเลขา   หางานในระยอง  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา