ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 62299]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 21 ม.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ม.ค. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 13 เมษายน 2521 / อายุ 46 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เกณแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2542
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : N.E.U.
วุฒิการศึกษา : Bachelor
สาขาวิชา : Power Electric
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.02
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : Laemthong Technology.
วุฒิการศึกษา : Diploma
สาขาวิชา : Power Electric
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.52

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
3. นักข่าว - บรรณาธิการ - นักเขียน - แปลภาษา
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Engineer
2. Educat,Teacher
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุจำนวน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |