BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 43,035 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Planner executive , Import/ export executive , Customer service executive อัพเดท 26 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศิลป์คำนวณ


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : {<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a> , {<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a> , {<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a> อัพเดท 26 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี {<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent- {<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-
ปริญญาตรี{<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-{<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-banka.ru> </a>|<a href=http://www.agent-


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขึ้นไป อัพเดท 25 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การจัดการทรัพยากรมนุษย์


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Warehouse Mnager อัพเดท 25 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี การจัดการ (บริหารธุรกิจ)
ปวส.วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงการจัดการ (บริหารธุรกิจ)


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการก่อสร้าง อัพเดท 24 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนดุสิต การจัดการทั่วไป
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Bogdanwxi , Bogdanovh , Bogdanaek อัพเดท 24 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 2 จังหวัด : นครปฐม
ปวช. Bogdanyoc Bogdanyrm
ปริญญาเอกBogdanychBogdanmro


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการธุรกิจแฟรนไชส์และอื่นๆ , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , ผู้จัดการแผนกOperation อัพเดท 24 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาตตลาด
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพเชียงใหม่การตลาด


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สรรหาว่าจ้าง , การตลาด , การบริการ อัพเดท 23 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ราชภัฏธนบุรี บริหารทรัพยากรมนุษย์
ปวช.เทคนิคสมุทรสาครการขาย


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการสาขา , หัวหน้าแผนก , บริการลูกค้า อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลับเทคโนโลยีหมู่บ้านครู โลจิสติกส์
ปวช.เกริกวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครพนม
ปวส. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม การจัดการสำนักงาน


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหารจัดการ/คลังสินค้า/จัดซื้อ/บุคคล/ธุรการ/อื่นๆตามความเหามะสมและเห็นร่วม อัพเดท 22 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ บริหารธุกิจ การจัดการ
ปวส.โรงเรียนสยามธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , การตลาด , ตัดต่อ อัพเดท 20 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ฺBankok University Business English
มัธยมศึกษาต้น-ปลายดอนเมืองทหารอากาศบำรุงญี่ปุ่น


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ คีย์ข้อมูล , Qc , ประสานงาน การขาย อัพเดท 20 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนธัญบุรี คณิต-อังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lidapira , lidapira , lidapira อัพเดท 20 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวช. lidapira lidapira
ปริญญาตรีlidapiralidapira


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project coordinator , Management trainee , Project management อัพเดท 19 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เกษมบัณฑิต ขนส่งระหว่างประเทศ


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโลจิสติกส์ , พนักงานธุรการ , พนักงานคลังสินค้า อัพเดท 19 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีวุฒิวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า อัพเดท 19 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาญจนบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด , พนักงานขาย , ธุรการ อัพเดท 17 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการการผลิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวางแผนการผลิต , ควบคุมดูแลการผลิต , พนักงานเอกสาร อัพเดท 16 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย&#8203;นอร์ท&#8203;กรุงเทพ&#8203; การจัดการทั่วไป
ปวส.มหาวิทยาลัย&#8203;การ&#8203;อาชีพ&#8203;นครนายกการจัดการทั่วไป


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Assumption University


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 2152    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap