BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 2,935 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 17 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , นักเคมี/นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ อัพเดท 16 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปางกัลยาณีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสิ่งแวดล้อม , LAB , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 14 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ , นักสิ่งแวดล้อม อัพเดท 12 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : biopira , biopira , biopira อัพเดท 12 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , บุคคล ฝึกอบรม , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 13 จังหวัด : สงขลา
ต่ำกว่ามัธยม biopira biopira
ปวส.biopirabiopira


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JamesSox , JamesSox , JamesSox อัพเดท 12 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี JamesSox JamesSox
ปริญญาตรีJamesSoxJamesSox


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : UnitedRussia fraup , UnitedRussia fraup , UnitedRussia fraup อัพเดท 3 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาเอก UnitedRussia fraup UnitedRussia fraup
ปริญญาตรีUnitedRussia fraupUnitedRussia fraup


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : marianauf1 , juneip4 , kelleyug1 อัพเดท 2 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 23 จังหวัด : ตรัง
ต่ำกว่ามัธยม lizzieyh4 hattiegn4
ปวส.fredxa16adadq18


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Dallasfiz , Dallasfiz , Dallasfiz อัพเดท 31 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : สิงหบุรี
ปวส. Dallasfiz Dallasfiz
ปริญญาตรีDallasfizDallasfiz


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PatrickHor , PatrickHor , PatrickHor อัพเดท 22 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 21 จังหวัด : พะเยา
ต่ำกว่ามัธยม PatrickHor PatrickHor
ปริญญาตรีPatrickHorPatrickHor


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : qhmqwZed , qhmqwZed , qhmqwZed อัพเดท 18 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 45 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี qhmqwZed qhmqwZed
ต่ำกว่ามัธยมqhmqwZedqhmqwZed


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Evgenyklt , Evgenyoou , Evgenyqos อัพเดท 15 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาโท Evgenyjva Evgenyigm
ปวช.EvgenyvpfEvgenyjzi


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Peternjc , Peterwso , Peterobq อัพเดท 14 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 15 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาเอก Petergbd Peterybj
ต่ำกว่ามัธยมPeterwprPeterdla


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Stanleyfat , Stanleyfat , Stanleyfat อัพเดท 12 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 14 จังหวัด : นครพนม
ปวส. Stanleyfat Stanleyfat
ปริญญาเอกStanleyfatStanleyfat


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DennisKak , DennisKak , DennisKak อัพเดท 12 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 49 จังหวัด : น่าน
ปริญญาเอก DennisKak DennisKak
ปริญญาโทDennisKakDennisKak


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Patrickcoomy , Patrickcoomy , Patrickcoomy อัพเดท 10 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ต่ำกว่ามัธยม Patrickcoomy Patrickcoomy
ต่ำกว่ามัธยมPatrickcoomyPatrickcoomy


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DavidSnomb , DavidSnomb , DavidSnomb อัพเดท 10 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. DavidSnomb DavidSnomb
ปวส.DavidSnombDavidSnomb


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม อัพเดท 9 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนามัยสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ChrisRog , ChrisRog , ChrisRog อัพเดท 9 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี ChrisRog ChrisRog
ต่ำกว่ามัธยมChrisRogChrisRog


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : watsigympro , watsigympro , watsigympro อัพเดท 8 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 26 จังหวัด : พัทลุง
ปวช. watsigympro watsigympro
ปริญญาตรีwatsigymprowatsigympro


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 147    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap