ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการร้าน อัพเดท 2 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supervisor in printing and packaging industries อัพเดท 13 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล อัพเดท 26 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปวส. สหวิทย์บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวส.สหวิทย์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Prepress , Production officer , Co ordinator อัพเดท 9 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Packaging Engineer / Develop / Technical , Printing Engineer / Technical , Quality assurance อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดนวลนรดิศวิทย์-คณิต


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Coordinator อัพเดท 2 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการพิมพ์ , เทคนิคการพิมพ์ อัพเดท 26 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.ดอนบาสโกกรุงเทพช่างพิมพ์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC , Supplier development , QMR อัพเดท 20 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Christian University General management
ปริญญาตรีSilpakorn UniversityChemistry


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technical Support , เจ้าหน้าที่เทคนิคการพิมพ์ อัพเดท 23 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ , ออกแบบ , กราฟิก อัพเดท 5 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
ปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีออกแบบ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แคชเชียร์ , ธุรการ , บริการ อัพเดท 28 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพิมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานบริการลูกค้า อัพเดท 17 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ชลราษฎรอำรุง 2 คอมพิวเตอร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ , สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ , จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ อัพเดท 17 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6) เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิคสี , พนักงาน Pre-press อัพเดท 11 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาวิทย์-คณิต


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , บัญชี อัพเดท 27 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเทคโนโลยีการพิมพ์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ อัพเดท 7 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรสาคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Accounting office , คีย์ข้อมูล ด้านงานเอกสารต่างๆ อัพเดท 9 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงใหม่ เทคโนโลยีการพิมพ์


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการพิมพ์ , พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการพิมพ์ , พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีการพิมพ์ อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารวิทย์คณิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจนับเงิน อัพเดท 24 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. เทคโนโลยี​ดอนบอสโกกรุงเทพ​ การพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เทพศิรินทร์​คลองสิบสาม ปทุมธานี​


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ , เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญบุรีธุรกิจ-คอมพิวเตอร์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |