ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานสิ่งพิมพ์ อัพเดท 17 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วารสารศาสตร์สื่อประสม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาศิลป์ภาษา


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale เขตเหนือ , sale เขตใต้ อัพเดท 15 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. ม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.สถาบันไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่ออกแบบประยุคต์สิลป์


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : messenger อัพเดท 15 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศิลปวัฒนา -
ปวช.วิทยาการจัดการเพชรเกษมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานPast-time อัพเดท 12 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : พัทลุง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสตรีพัทลุง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประภัสสรรังสิต


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถยนต์ , ขับรถยนต์ อัพเดท 11 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษา อ. แจ้ห่ม ช่างกล


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน , ควบคุมคุณภาพ , วางแผนการผลิต อัพเดท 9 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัทHoodda อัพเดท 6 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสาระสนเทศ
ปวช.โรงเรียนสนามบริหารธุกิจนนทบุรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล อัพเดท 6 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี การพิมพ์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 4 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 3 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน ดัดดรุณีศิลป-คำนวน


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D packaging , Graphic Design , packaging speacilist อัพเดท 3 พ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบันทึกข้อมูล , พนักงานบริการทางโทรสับ อัพเดท 25 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกโรงเรียน -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกโรงเรียน-


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พิสูจน์อักษร , ผู้ช่วยบรรณาธิการ , บรรณาธิการ อัพเดท 25 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สารสนเทศศึกษา (สาขาบรรณาธิการศึกษา)


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ชอบพิมงาน อัพเดท 23 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นนทบุรี
ปวช.


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 11 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ชุมพร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคชุมพรคอมพิวเตอร์ธุริกิจ


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า อัพเดท 9 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.สุเหร่าปากคลองลำรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคอมพิวเตอร์ , งานเกี่ยวกับโรงพิมพ์ , พนักงานพิมพ์เอกสาร อัพเดท 9 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสตรีพัทลุง ศิลป์-ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนควนขนุน-


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D อัพเดท 7 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี-


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : part-time อัพเดท 4 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน part time อัพเดท 4 เม.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |