ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างทั่วไป , งานอะไรก็ได้ที่สุจริตย์ อัพเดท 1 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
ปวส.โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีเทคนิคคอมพิวเตอร์


342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : . เจ้าหน้าทีควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทางสายงานการผลิต (QA) , เจ้าหน้าที่วางแผน-ประสานงานสายงานการผลิต และฝ่ายขาย , . พนักงานออกแบบ ,Graphic Design ,Graphic Art (GA) อัพเดท 1 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรัทธาสมุทร วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC โรงพิมพ์ , พิสูจน์อักษร , กราฟฟิค อัพเดท 30 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมศิลป์ฝรั่งเศส


344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : AE , PR , เลขานุการ อัพเดท 28 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมคณิตศาสตร์-อังกฤษ


345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟฟิคดีไซด์ , QA , ผู้ช่วยก๊ก อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเจ้าพระยาวิทยาคมวิทย์-คณิต


346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ยโสธร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคยโสธรช่างกลโรงงาน


347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 17 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.สยาม เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเครื่องมือกล


348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พิมพ์งานต่างๆ อัพเดท 15 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยสายศิลป์คำนวณ


349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Q C ตรวจสอบคุณภาพงานพิพม์ , ประสานงาน อัพเดท 12 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนนทรีวิทยา


350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ การผลิต , การขาย ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 12 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยี่สื่อสารมวลชน
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเทคโนโลยีการพิมพ์


351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่าม/พิธีกรภาษาอังกฤษ/ครูสอนภาษาอังกฤษ , งานโมษณา/งานบันเทิง/นักแสดง , งาน Part Time อัพเดท 10 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยการพิมพ์ โท นิเทศศาสตร์


352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พรีเพรส , ประสานงาน อัพเดท 10 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 7 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาลัยเกษมบัณฑิต นิเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกโรงเรียน


354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 3 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักข่าว , ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือ , อื่นๆ อัพเดท 29 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์


356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักข่าวภาคสนาม , คอมพิวเตอร์กราฟฟิค , ออกแบบเสื้อผ้า อัพเดท 27 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.วิทยาลัยอาชีวะเสวาภาศึกษาเทคโนโลยีศิลปะกรรม


357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมการผลิต , วางแผนการผลิต , วิจัยพัฒนา อัพเดท 25 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟิกดีไซร์ อัพเดท 24 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีช่างเชื่อม


359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ถ่ายภาพ , ออกแบบป้าย นามบัตร อัพเดท 23 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวช. อาชีวศึกษา แผนกเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบรบือวิทยาคารสายตรง


360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ อัพเดท 22 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วิทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรุโณทัยวิทย์ทั่วไป


<<< ก่อนหน้า    1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |