ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


361. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 21 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วัดสังฆราชา บันชี


362. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบสิ่งพิมพ์ , วิทยากรอบรม อัพเดท 19 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีช่างพิมพ์


363. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 19 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.สายปัญญารังสิต คอม


364. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ มือ 2 , lay out อัพเดท 9 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช.โรงเรียนดอนบอสโกการพิมพ์


365. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างพิมพ์ อัพเดท 1 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. ดอนบอสโก การพิมพ์
ปวช.ดอนบอสโกการพิมพ์


366. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ออฟเซต อัพเดท 31 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


367. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิคการพิมพ์ อัพเดท 30 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคนิคมีนบุรี การพิมพ์
ปวช.เทคนิคมีนบุรีการพิมพ์


368. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน QA QC , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , พนักงานขาย อัพเดท 26 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปวช.โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยีบัญชี


369. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเขียนแบบ อัพเดท 25 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส.


370. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานพิมพ์ , Prepress , วางแผนการผลิต อัพเดท 25 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยเกษมวิทยาวิทย์-คณิต


371. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , ธุรการทั่วไป , พนักงานคอมพิวเตอร์ อัพเดท 25 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาการอาชีพบึงกาฬ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพบึงวกาฬคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


372. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออกแบบ อัพเดท 21 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีการพิมพ์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือช่างเชื่อม


373. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงานฝ่ายผลิต , ควบคุมคุณภาพงานผลิต , พนักงาน prepress อัพเดท 20 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 14 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
ปวช.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


374. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักขาย , พนักงานคีย์ข้อมลู อัพเดท 15 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย บุรารักษ์


375. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ... อัพเดท 12 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพสายวิทย์-คณิต


376. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประเมิณราคา , QC อัพเดท 11 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมวัดดาวคนองวิทย์-คณิต


377. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 6 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศึกษานารี ศิลป์-เยอรมัน


378. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คอมพิวเตอร์ อัพเดท 24 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปวช. โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีบุญญรักษ์ การบัญชี คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์คอมพิวเตอร์


379. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ อัพเดท 23 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ราชบุรี
ปวช. ดอนบอสโกบ้านโป่ง การพิมพ์


380. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแยกสีงานพิมพ์ อัพเดท 22 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |