ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 656 ประวัติ


441. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประสานงานการพิมพ์ , พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ อัพเดท 3 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ศิลป์-คำนวณ


442. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักโภชนากร อัพเดท 3 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี ม.ราชภัฎอุบลราชธานี วิทย์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปริญญาโทม.รามคำแหงรัฐศศาสตร์


443. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพิมพ์ , จัดสินค้า , แจกใบปลิว อัพเดท 29 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปวช. พงษ์สวัสดิ์พาณิชยาการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวรรณสุทธารามวิทยาวิทย์-คณิต


444. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ , ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ อัพเดท 23 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์


445. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพิมพ์ , ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ อัพเดท 23 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีั เทคโนโลยีการพิมพ์


446. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 21 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : เชียงราย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


447. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพทางด้านงานพิมพ์ , ประสานงานการพิมพ์ , ออกแบบกราฟิก อัพเดท 21 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ศิลป์ภาษา


448. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขายประกัน อัพเดท 5 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : เพชรบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


449. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถตู้ทัวร์ , QA สิ่งพิมพ์ อัพเดท 2 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 60 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร. แจงร้อนวิทยา ศิลป์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร. แจงร้อนวิทยา-


450. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , การพิมพ์ , ออกแบบกราฟิก อัพเดท 2 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. ดอนบอสโก ช่งพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


451. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล อัพเดท 2 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เอกการพิมพ์)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พิบูลวิทยาลัยวิทย์-คณิต


452. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , PC , แนะนำสินค้า อัพเดท 1 ก.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : เชียงราย
ปวช. อาชีวะเชียงราย เทคโนโลยีศิลปกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายปล้องวิทยาคมมัธยมตอนต้น


453. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , mantanace , พนักงาน อัพเดท 28 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เครื่องกล(ยานยนต์)
ปวช.วก.พานทองอุตสาหกรรม


454. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QAสิ่งพิมพ์ , ประสานงาน อัพเดท 24 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ) เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.วัดราชบพิธศิลป์-สังคม


455. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , กราฟิก , ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 23 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคนิคการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.วัดพุทธบูชาวิทย์-คณิต


456. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : กราฟิคดีไซด์ อัพเดท 20 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


457. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบคุณภาพQc อัพเดท 11 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายไทรน้อยวิทย์-คณิต


458. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคอมพิวเตอร์ , พนักงานเลขา , พนักงานเอกสารทั่วไป อัพเดท 6 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชัยนาท
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี การพัฒนาเว็บเพจ


459. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบันทึกข้อมูล อัพเดท 4 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การตลาด
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงการเลขานุการ


460. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานให้คำปรึกษาความงาม , พนักงานธุรการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 2 มิ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ระยอง
ปวส. เทคนิคบ้านค่าย (กำลังศึกษา) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ระยองวิทยาคม/กศนวิทย์-คณิต /สามัญ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 33    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |