ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 666 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 2 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 1 ต.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทราคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ gis อัพเดท 24 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานgis อัพเดท 23 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูมิศา


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ , real estate , business analyst อัพเดท 16 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการทั่วไป , พนักงานเสิร์ฟ อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กรพิทักษ์ศึกษา
ปริญญาตรีม.เกษตรภูมิศาสตร์


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จนท.ภูมิสารสนเทศ อัพเดท 12 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภูมิศาสตร์


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศน์ GIS , นัก GIS อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภูมิศาสตร์


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภูมิศาสตร์ , จัดทำแผนที่ อัพเดท 4 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน GIS อัพเดท 31 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : gis officer อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดสังเวชวิทย์-คณิต


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 30 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา ภูมิศาสตร์


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครขอนแก่นวิทย์-คณิต


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS อัพเดท 14 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยสายศิลป์ภาษา


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาเอกภูมิสารสนเทศศาสตร์


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานแปลภาพถ่ายทางอากาศ , นักทำแผนที่ , พนักงานด้าาน GIS GPS RS อัพเดท 1 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตาร์ ภูมิศาสตร์


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 31 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย , เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ , พนักงานขาย อัพเดท 15 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาวิทย์-คณิต


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ Gis อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปราจีนกัลยาณีวิทย์-คณิต


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ , เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 34    ต่อไป >>>
หางานพิษณุโลก   หางานจังหวัดขอนแก่น   หางานบางบัวทอง   หางาน ระยอง   หางานกุ๊ก   หางานซอยลาซาล   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานpr   หางาน สกลนคร   หางานฟอกย้อม   หางานสงขลาหาดใหญ่   หางานคลีนิคความงาม   หางานร้านเบเกอรี่   หางานโรงงาน   หางานfreelance   หางานบริษัทชั้นนํา   หางานเภสัชกร   หางาน สุราษฎร์ธานี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา