ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,028 ประวัติ


621. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Product Engineer , R&D Engineer อัพเดท 19 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิตฯ


622. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 18 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีวิทย์-คณิต


623. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิจัย , QA อัพเดท 16 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวิทย์-คณิต


624. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer , Purchase,จัดซื้อ , Chemical Engineering อัพเดท 15 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมีและวัสดุ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


625. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , อาจารย์ อัพเดท 6 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


626. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Process Engineer , Envoronmental Engineer อัพเดท 5 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน รัตนาธิเบศร์วิทย์-คณิตฯ


627. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ , เจ้าหน้าที่ LAB ทดสอบ ตรวจสอบ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC. , QA. , R&D ) อัพเดท 28 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคโพธารามเคมีสิ่งทอ


628. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรจัดซื้อ , QA/QC อัพเดท 27 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี


629. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต อัพเดท 23 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอรุณวิทยาวิทย์-คณิต


630. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม , การตลาดและบริหาร อัพเดท 23 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีวิทย์-คณิต


631. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี อัพเดท 22 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยวิทย์ คณิต


632. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineering , PROCESS ENGINEERING , QC อัพเดท 16 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. โพธิสารพิทยากรวิทย์-คณิต


633. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineering , Process Engineering , Industrial Engineering อัพเดท 16 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.นมร.สวนกุหลาบวิทยาลัยวิทย์-คณิต


634. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production controller , Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 13 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยวิทย์-คณิต


635. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , นักเคมี อัพเดท 7 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเคมี


636. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale อัพเดท 6 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ


637. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 6 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ชุมแพศึกษาวิทย์-คณิต


638. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA , QC , sale ENG. อัพเดท 4 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี (สองภาษา)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ปากเกร็ดวิทย์-คณิต


639. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต อัพเดท 3 ม.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เคมี
ปวส.เทคนิคระยองปิโตรเคมี


640. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรการผลิต , วิศวกรกระบวนการ อัพเดท 29 ธ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดการการผลิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมเคมี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |