ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,028 ประวัติ


661. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , process engineer , product engineer อัพเดท 4 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทุ่งสงวิทย์-คณิต


662. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 2 พ.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี


663. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chemical engineering อัพเดท 25 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี KMUTT chemical engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายSirindhorn SchoolSci-mat


664. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Nottingham University Computational Finance
ปริญญาตรีNottingham UniversityChemical Engineering


665. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , QA/QC engineer , R&D อัพเดท 19 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาวิทย์-คณิต


666. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer อัพเดท 15 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมเคมี


667. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิจัย อัพเดท 14 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสังขะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


668. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สอนหนังสือ , พนังงานงานบริการ , พนังงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 7 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเท่คโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนนทรีวิทยาวิทย์-คณิต


669. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 ต.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ การจัดการงานวิศวกรรม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


670. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี


671. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Engineer อัพเดท 28 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


672. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PRODUCTION ENGINEER , CHEMICAL ENGINEER , PROCESS ENGINEER อัพเดท 28 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ศรีบุญเรืองวิทยาคารวิทย์-คณิต


673. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ , วิศวกรกระบวนการ อัพเดท 21 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาวิทย์-คณิต


674. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Production Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 20 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


675. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : lab technicain textile, , QA,QC , CALLCENTER เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า อัพเดท 7 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ เคมีสิ่งทอ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


676. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมคุณภาพในการผลิต , พนักงานใน Logistic อัพเดท 7 ก.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.คณะราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิต


677. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แผนกวิจัยและเทคโนโลยี , ตำแน่งงานใดก็ได้ อัพเดท 31 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เทคโนโลยีปิโตรเคมี(นานาชาติ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์วิทยาศาสตร์


678. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนกงานบัญชี อัพเดท 28 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี
ปวส.


679. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวเคมี


680. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ส.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนละแมวิทยาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |