ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


721. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , R&D อัพเดท 13 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรังวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


722. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน อัพเดท 13 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศรีน่านวิทย์-คณิต


723. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมีประจำห้องแลบ , ข้าราชการ , วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ อัพเดท 9 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


724. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : chemical engineer , R@D engineer , process engineer อัพเดท 3 พ.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ชะอวดวิทยาคารวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


725. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research & Deverlopment ( R & D) , ควบคุมคุณภาพ , Instrument อัพเดท 24 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีชัยภูมิวิทย์-คณิต


726. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Technical Engineering , Labotary Engineering อัพเดท 23 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคมีสิ่งทอ-การผลิตเส้นใยสังเคราะห์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคมวิทย์-คณิต


727. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรกระบวนการ , วิศวกรการผลิต อัพเดท 23 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ศรีบุณยานนท์วิทย์-คณิต


728. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 22 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมวิทย์-คณิต


729. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 22 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


730. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical/Petrochemical Engineer , Manufacturing Engineer , Quality Engineer อัพเดท 22 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Srinakharinwirot University, Thailand Chemical Engineering


731. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 21 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายขอนแก่นวิทยายนวิทย์-คณิต


732. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Process Engineer , Technical Service Engineer อัพเดท 18 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Kasetsart University Chemical Engineering
ปริญญาตรีKing Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Environmental Chemistry


733. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Technician อัพเดท 17 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิศวกรรมเคมี


734. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักศึกษาpart-time อัพเดท 8 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเซนต์โยเซฟ บางนาวิทย์-คณิต


735. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์สอนพิเศษ , วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อัพเดท 7 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายฤทธิยะวรรณาลัยวิทย์-คณิต


736. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายราชโบริกานุเคราะห์วิทย์


737. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา , งานที่ทำช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ อัพเดท 6 เม.ย. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พัทลุง


738. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Marketing , Engineer , Development Product อัพเดท 30 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมวิทย์-คณิต


739. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถ อัพเดท 30 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์


740. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทั่วไป อัพเดท 29 มี.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 51    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |