ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,628 ประวัติ


401. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instrument engineer , Control engineer , Operation engineer อัพเดท 25 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


402. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า


403. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การวางแผน และให้บริการเกม , วิศวกรเครื่องจักร , ควบคุมดูแลโปรเจ็ค อัพเดท 23 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไฟฟ้าสื่อสารและควบคุม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัย


404. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Software developer อัพเดท 22 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีอิเล็กทรอนิก


405. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประกันคุณภาพ , วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 19 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขต พระนครเหนือ สาขาวิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคยะลาไฟฟ้ากำลัง


406. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า , งานช่าง , ซ่อมบำรุง อัพเดท 19 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาวิท-คณิต


407. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรสำนักงาน อัพเดท 18 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทย์-คณิต


408. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 18 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศรีวิชัยวิทยาวิทย์-คณิต


409. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร PLC , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 11 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ


410. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรภาคสนาม , ผู้ควบคุม , วิศวกรพลังงาน อัพเดท 9 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงอิเล็กทรอนิกส์


411. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Site Engineer , Design Engineer อัพเดท 5 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ไฟฟ้ากำลัง


412. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานไมโครคอลโทลเลอร์ อัพเดท 4 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟเา


413. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชุมพรไฟฟ้ากำลัง


414. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 1 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง


415. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ฝ่ายผลิต , การตลาด อัพเดท 19 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพิษณุโลกพิทยาคมวิทย์-คณิต


416. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 13 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่


417. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , พนักงาน , พนักงาน อัพเดท 7 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอิเล็กทรอนิกส์


418. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ อัพเดท 6 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ปวส.เทคโนโลยีแหลมฉบังเมคคาทรอนิกส์


419. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 5 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


420. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 1.ช่างไฟฟ้าโรงงาน , 2.ควบคุมการผลิต , 3.ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล อัพเดท 30 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 232    ต่อไป >>>
หางานทวงหนี้   หางานข้าราชการ   หางาน ถนนร่มเกล้า   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานบรรณารักษ์   หางาน sale   หางานร้อยเอ็ด   หางานขับรถบรรทุก   หางาน มหาสารคาม   หางานก่อสร้าง   หางานราชการสงขลา   หางาน food science   หางาน เพชรบูรณ์   หางาน แจ้งวัฒนะ   หางานบริษัทต่างชาติ   หางาน pc   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานบริษัทชั้นนํา  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา