ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,641 ประวัติ


4441. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างเขียนแบบไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 27 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมลคลอีสานนครราชสมา วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาช่างไฟฟ้า


4442. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 26 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีช่างไฟฟ้า


4443. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Engineer , Process Engineer , Engineer อัพเดท 26 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทั่วไป


4444. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 26 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.ว.ท เทคนิคชลบุรีไฟฟ้ากำลัง


4445. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : รับเหมา อัพเดท 25 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไฟฟ้า
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นช่างไฟฟ้า


4446. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุง , เจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ อัพเดท 25 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เซนต์จอห์น วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัด สงขลาช่างไฟฟ้ากำลัง


4447. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า อัพเดท 24 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. เทคนิคลำพูน ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพจอมทองไฟฟ้ากำลัง


4448. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 23 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลราษฏรอำรุง


4449. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยวิทย์-คณิต


4450. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 23 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง


4451. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Programmer , engineer , service engineer อัพเดท 23 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์อิเล็กทรอนิกส์


4452. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronics Engineering , Process Engineering อัพเดท 23 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.ราชมงคล ขอนแก่น (ไทย-เยอรมัน)อิเล็กทรอนิกส์


4453. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์อิเล็กทรอนิกส์


4454. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้วิศวกรรมไฟฟ้า


4455. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร ไฟฟ้า อัพเดท 22 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลวิทย์-คณิต


4456. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุม อัพเดท 22 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูอิเล็กทรอนิกส์


4457. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร อัพเดท 21 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.เทคโนบางกะปิไฟฟ้ากำลัง


4458. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 21 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีบางกะปิไฟฟ้ากำลัง


4459. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์


4460. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์ , งานขาย-งานบริการ , งานฝึกอบรม อัพเดท 21 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 233    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |