ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,378 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำนักงาน , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล อัพเดท 19 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง
ปริญญาตรีมหาวิยาลัยบูรพาวิศวกรรมโยธา


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ , วิศวกรสนาม อัพเดท 17 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 27วิทย์-คณิต


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประจำสำนักงาน อัพเดท 11 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมโยธา


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างสำรวจ , ผู้ช่วยช่างสำรวจ , วิศ อัพเดท 3 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สกลนคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โยธา


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS analyst อัพเดท 30 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงสร้าง , วิศวกรสนาม อัพเดท 19 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา (โปรเจค) , วิศกรขาย อัพเดท 19 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหอวังวิทย์-คณิต


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office Engineer อัพเดท 10 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสัตยาไส


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , estimate engineer , civil engineer อัพเดท 10 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวิทย์คณิต


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 8 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.กรุงเทพธนบุรี วิศวกรรม


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 8 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ วิศวกรรม
ปวส.ม.เอเชียอาคเนย์ก่อสร้าง


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ , ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ , ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 4 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเทคนิคก่อสร้าง


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office engineer , sale engineer , Site engineer อัพเดท 4 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอัสสัมชัญศรีราชาวิทย์-คณิต


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรโครงสร้าง อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงสร้าง อัพเดท 29 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรโยธา
ต่ำกว่ามัธยมดารางิทยาลัยวิทย์-คณิต


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร Precast , ประมาณราคา อัพเดท 29 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มทร.กรุงเทพ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วท.ชุมพรไฟฟ้ากำลัง


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 28 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิศวกรรมโยธา


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Structural Engineer อัพเดท 27 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท Asian Institute of Technology Structural Engineering
ปริญญาตรีWest Yangon Technological UniversityCivil Engineering


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดเรียงสินค้า อัพเดท 27 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : เชียงราย
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายไทย-อังกฤษ-สังคม


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศวกรประมาณราคา , วิศวกรสำนักงาน อัพเดท 25 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมโยธา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 169    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |