ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


181. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale อัพเดท 8 ส.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.มหานคร วิศวกรรมศาสตร์
ปวส.วท.เทคนิคมีนบุรีคอมพิวเตอร์


182. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 8 ส.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีช่างกล-พณิชยการ นครราชสีมาอิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรม


183. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการ , คีย์ข้อมูล , ประผสานงาน อัพเดท 18 ก.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวช. วิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา คอม
ปวช.วิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทราคอม


184. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิคเทคโนโลยีโทรคมนาคม อัพเดท 23 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอิเล็กทรอนิกส์


185. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , Telecomunication Engineer , R&D Engineer อัพเดท 21 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีช่างอิเล็กทรอนิกส์


186. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 20 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์วิทย์-คณิตฯ


187. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 13 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


188. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 12 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สกลนครอิเล็กทรอนิกส์


189. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 5 มิ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราเทคโนโลยีโทรคมนาคม


190. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเดินสาย fiber,ดูแลระบบ internet , ซ่อมคอมพิวเตอร์,ประกอบคอมพิวเตอร์ , เดินสาย LAn,เดินไฟฟ้าในอาคาร อัพเดท 25 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


191. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Service Engineer , ช่างอิเลคทรอนิกส์ อัพเดท 18 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาระบบโทรคมนาคม


192. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อิเล็กทรอนิคส์ , งานจัดระบบ อัพเดท 6 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย โทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงรายอิเล็กทรอนิคส์


193. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 2 พ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-โทรคมนาคม


194. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างภาพ , ช่างภาพ อัพเดท 29 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาอิเล็กทรอนิกส์


195. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยช่างภาพ อัพเดท 27 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อิเล็กทรอนิกส์


196. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร อัพเดท 4 เม.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ไฟฟ้าสื่อสาร
ปวส.วิทยาลัยเทคนิราชสิทธารามโทรคมนาคม


197. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 19 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม


198. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง อัพเดท 12 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์อิเล็กทรอนิกส์


199. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวโทรคมนาคม , ช่างเทคนิคโทรคมนาคม อัพเดท 8 มี.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลอง6 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ภาคพายัพ เชียงใหม่อิเล็กทรอนิกส์


200. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ , วิศวกรระบบ อัพเดท 27 ก.พ. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี วิศกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |