ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุ่ง , รับโทรศัพท์ , เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อัพเดท 4 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาเกษมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคยะลาอิเล็กทรอนิกส์


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 20 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ควบคุมการผลิต , ช่างภาพ อัพเดท 18 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิทยานุกูลนารีวิทย์- คณิต


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , QA Engineer , QA Engineer อัพเดท 10 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีอิเล็กทรอนิกส์


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 5 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอิเล็กทรอนิก


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer , Network Engineer อัพเดท 3 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชบพิธวิทย์-คณิต


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 ส.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่เทคนิคคอมพิวเตอร์


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA,QC อัพเดท 30 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 29 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีอิเล็กทรอนิกส์


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : support engineer , technical engineer อัพเดท 20 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรีอิเล็กทรอนิกส์


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม , ช่างไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิค/ช่างเทคนิค , การขาย/บริการลูกค้า อัพเดท 20 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครราชสีมา การสื่อสารโทรคมนาคม
ปวส.ร.ร.เทคโนโลยีอาชีวะศึกษานครราชสีมาช่างไฟฟ้า


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างอิเล็คทรอนิคส์ อัพเดท 19 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิคส์-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคน่านอิเล็คทรอนิคส์


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค อัพเดท 18 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียอิเล็กทรอนิกส์,โทรคมนาคม


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 17 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคและโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์หลุยส์วิทย์-คณิต


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , sale Engineer อัพเดท 13 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวช.ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพช่างอิเล็กทรอนิกส์


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงข่าย , วิศวกรระบบ , Sale Engineer อัพเดท 11 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าบ่อวิทย์-คณิต


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , วิศวกร อัพเดท 5 ก.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกร อัพเดท 22 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(โทรคมนาคม)
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรมนาม , วิศวกรสื่อสาร , ช่างเทคนิค อัพเดท 21 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณวัตรวิทย์-คณิต


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 มิ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 42    ต่อไป >>>
หางานช่างไฟฟ้า   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานหัวหิน   หางานนนทบุรี   หางาน เมกะบางนา   หางานศรีราชา   หางานสระแก้ว   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานแถวนนทบุรี   หางาน ชลบุรี   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางาน ภูเก็ต   หางานนิคมลําพูน   หางานกทม   หางานจิวเวลรี่  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา