ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


361. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Engineer , Sale Engineer อัพเดท 23 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธรวิทย์-คณิต


362. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมวิทย์-คณิต


363. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 17 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชช่างอิเล็กทรอนิกส์


364. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้สื่อสาร อัพเดท 17 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า


365. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร.... อัพเดท 16 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


366. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , IT อัพเดท 15 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า โทรคมนาคม


367. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT SUPPORT , ช่างเทคนิค(โทรคมนาคม) , ช่างเทคนิค IT อัพเดท 11 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เทคโนโลยีอุสาหกรรม(โทรคมนาคม)
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


368. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่ง อัพเดท 9 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ช่างอิเล็กทรอนิกส์


369. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรขาย , วิศวกร อัพเดท 9 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.วท.สกลนครโทรคมนาคม


370. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โทรคมนาคม , การสื่อสาร , งานควบคุม อัพเดท 5 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกศ์-เทคนิคคอมพิวเติร์


371. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผช.หน.แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ , จนท.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , ธุรการ อัพเดท 4 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


372. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรสื่อสาร , วิศวกรระบบ อัพเดท 4 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร


373. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง อัพเดท 4 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม


374. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราชสื่อสารมวลชน


375. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : production engineer , QA engineer , process engineer อัพเดท 3 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาวิทย์-คณิต


376. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาดและการขาย , พนักงานจัดเรียงสินค้า , พนักงานจัดส่งเอกสาร อัพเดท 3 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปัญญาวรคุณ วิทย์-คณิต


377. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 2 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : มหาสารคาม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เขวาไร่ศึกษา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย--


378. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งาน part - time อัพเดท 27 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


379. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 26 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีอิเล็กทรอนิคส์


380. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication engineer , System engineer , Webmaster อัพเดท 25 ก.พ. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 42    ต่อไป >>>
หางานพัทลุง   หางานจิวเวลรี่   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานอุดร   หางานทนายความ   หางานเขตลาดกระบัง   หางาน event manager   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานเชียร์เบียร์   หางานหาดใหญ่   หางานจังหวัดระนอง   หางานกระบุรี   หางานพัทยาใต้   หางานยโสธร   หางานชั่วคราว   หางาน sale โรงแรม   หางานสุพรรณบุรี   หางานเกษตร  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา