ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานโทรคมนาคม อัพเดท 16 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวิทย์-คณิต


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วอิเล็กทรอนิกส์


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร อัพเดท 12 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่แตงวิทญ์-คณิต


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิศวกรรมโทรคมนาคม


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support อัพเดท 26 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.พระนคร เทคโนโลยีสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองพอกวิทยาวิทย์-คณิต


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF engineer , Network engineer อัพเดท 24 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเขมะสิริอนุสสรณ์วิทย์-คณิต


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้บริหาร , การตลาด , ค้าปลีก อัพเดท 14 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 180,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Mahidol University General Management
ปริญญาโทUniversity of EssexTelecommunications and information systems


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Workforce Planning , HR Analyze , Excel Specialist อัพเดท 23 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรคมนาคม


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Planning อัพเดท 19 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF engineer , network อัพเดท 15 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว-


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication engineer , Network engineer , RF Engineer อัพเดท 10 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2วิทย์ - คณิต


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Planner อัพเดท 26 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกกรมศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุคนธีรวิทย์วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ์Network Engineer , IT Manager , IT consultant อัพเดท 19 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , RF Engineer อัพเดท 18 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 12 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไฟฟ้าโทรคมนาคม


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 8 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มาหวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาวิทย์-คณิต


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 30 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรารมณ์วิทย์-คณิต


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF Engineer , Network Engineer อัพเดท 29 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต วิศวกรรมไฟ้าโทรคมนาคม


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ , เจ้าหน้าที่สำรวจภัย อัพเดท 3 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : กฎหมาย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |