ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


721. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)
ปวช.วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรีอิเล็กทรอนิกส์


722. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support อัพเดท 29 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล เทคโนโลยีโทรคมนาคม


723. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 27 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สารสนเทศศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. สิคิ้ววิทยาคารวิทย์-คณิต


724. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ENGINEER , SALE ENGINEER อัพเดท 22 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชระบบโทรคมนาคม


725. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , Computer/IT , งานด้านการบริหาร อัพเดท 17 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไฟฟ้า -โทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอิเล็กทรอนิกส์


726. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครือข่าย อัพเดท 17 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอิเล็กทรอนิกส์


727. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขขาย โทรศัพท์ กล้อง อัพเดท 15 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วัดเนินบุญญาราม ศิลป์ภาษา


728. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer , sale engineer , process engineer อัพเดท 12 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองอิเล็คทรอนิกส์


729. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โปรแกรเมอร์/คอมพืวเตอร์/IT , วิศวกร , จัดซื้อ/สินค้า อัพเดท 10 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์วิทย์-คณิต


730. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมสื่อสาร , IT อัพเดท 9 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Suranaree University of Technology B.Eng. in Telecommunication Engineering


731. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิด อัพเดท 6 ส.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด :
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนนทบุรี โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกอิเลคทรอนิกส์


732. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ENGINEERING อัพเดท 31 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TELECOMMUNICATION ENGINEERING
ปริญญาตรีSURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGYTELECOMMUNICATION ENGINEERING


733. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , QA อัพเดท 30 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิฌล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร


734. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรบริการ อัพเดท 30 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวะไฟฟ้า


735. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 29 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้อิเล็กทรอนิกส์


736. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โทรคมนาคม , วิศวกรต่างๆในโรงงาน , งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อัพเดท 25 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม)
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายาสาขาอิเล็กทรอนิกส์


737. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวฯโทรคมนาคม


738. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer อัพเดท 24 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด :
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เทคโนโลยี โทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรีอีเล็กทรอนิกส์ อากาศยาน


739. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรฝ่ายขาย อัพเดท 16 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคตรังอิเล็กทรอนิกส์


740. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แม่บ้าน อัพเดท 15 ก.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.สหะพาณิชย์ สามัญ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สหะพาณิชย์สามัญ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |