ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,195 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสถิติ , พนักงานวิเคราะห์ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 15 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการงานด้านต่างๆ , งานประสานงาน งานบริหาร , การเรียน การสอน อัพเดท 8 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตะพานหิน


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ , โปรแกรมเมอร์ อัพเดท 5 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โลจิสติกและซับพรายเซนย์
ปริญญาตรีม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติประยุกต์


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล(PN) อัพเดท 12 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปวส. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี หลักสูตรอบรมผู้ช่วยพยาบาล
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรัฐประศาสนศาสตร์


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการ , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , ตำแหน่งลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 9 ก.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศสถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิต


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบริการลูกค้า , HR อัพเดท 25 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาวิทย์-คณิต


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อจัดจ้าง , ธุรการ , คลังสินค้า อัพเดท 4 มิ.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถิติประยุกต์
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนครคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติและนักวิจัย , นักวิเคราะห์ข้อมูล , ทำงานในธนาคาร อัพเดท 15 มี.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ , คณิตศาสตร์ประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 2 มิ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วิทย์-คณิต


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , วิเคราะห์ระบบ , planing อัพเดท 31 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ , งานในห้องทำงาน อัพเดท 17 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม.แม่โจ้ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สุรนารีวิทยา 2วิทย์-คณิต


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Financial Analyst อัพเดท 5 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ๊ืUniversity of Edinburgh
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการเงิน ธนาคาร , เจ้าหน้าวางแผนการผลิต , เจ้าหน้าที่วิจัย วิเคราะห์ อัพเดท 18 ก.พ. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ศิลป์-คำนวณ


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สอนพิเศษ อัพเดท 31 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : business analysis อัพเดท 15 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ(สถิติประยุกต์)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถิติประยุกต์


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Area Manager , Supervisor อัพเดท 14 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฎมหาสารคาม สถิติประยุกต์


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติวิเคราะห์ อัพเดท 31 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถิติ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสื่อสารมวลชน


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการคลังสินค้า อัพเดท 11 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี ม.ศิลปากร วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พระปฐมวิทยาลัยวิทย์-คณิต


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site Admin , site Admin , site Admin อัพเดท 26 ก.พ. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถืติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ปิยชาติพัฒนาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานบริการทั่วไป , พนักงานบัญชี , ผู้จัดการ อัพเดท 25 ก.พ. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่องวิทยา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 60    ต่อไป >>>
หางาน ขอนแก่น   หางานที่หัวหิน   หางานพริตตี้   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานพัทยา   หางานลําพูน   หางานบางบัวทอง   หางานชั่วคราว   หางานเซลล์   หางานอุบล   หางานแถวบางแค   หางานอมตะนคร   หางานกุ๊กต่างประเทศ   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานทรู   หางานเขตปทุมธานี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา