ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,460 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , กฎหมาย อัพเดท 3 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , กฎหมาย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร นิติศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย ราชภัฎเทพสตรีจิตวิทยาและการแนะแนว


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , พนักงานธุรการ , พนักงานบริการ อัพเดท 30 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การสอนภาษาไทย


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออฟฟิต อัพเดท 20 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ ศึกษาศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสุขศึกษาและพลศึกษา


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานธุรการ , ครูพี่เลี้ยงอนุบาล อัพเดท 17 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอู่ทองภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทคโนโลยีการศึกษา , กราฟิก อัพเดท 15 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการภาษาไทย , เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร อัพเดท 10 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน แผนศิลป์-คำนวณ


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูหรือผู้ช่วยครู , HR, Admin , งานที่ใช้ภาษาอังกฤษ อัพเดท 9 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา-


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , พนักงานทั่วไป , ธุรการ อัพเดท 9 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามการศึกษาปฐมวัย


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูคอมพิวเตอร์ , ครูประจำชั้น อัพเดท 8 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านไร่วิทยาศิลป์-ภาษา


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , พนักงานธุรการ อัพเดท 6 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พลศึกษาและสุขศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"สายวิทย์-คณิต


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี , งานธุรการ , งานบริการ อัพเดท 5 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การสอนภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยศิลป์-ภาษา


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา อัพเดท 4 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายหน้าร้าน อัพเดท 4 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี สุโขทัยธรรมธิราช อังกฤษ-ญี่ปุ่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรีกาญจนานุเคราะห์อังกฤษ ญี่ปุ่น


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล , คีเอกสาร , ธนาคาร อัพเดท 1 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนารีวิทยาวิทย์ คณิต


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนศิลปะ , สอนศิลปะเด็ก อัพเดท 29 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิจิตศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพระมารดานิจจานุเคราะห์อังกฤษ-จีน


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ติวเตอร์ภาษาจีน, ครูภาษาจีน อัพเดท 27 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจ​
ปริญญาโทม.เวสเทริ์น​ วิทยาเขตวัชรพลหลักสูตรและการสอน(ใบประกอบวิชาชีพครู)​


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา , ครูสุขศึกษา อัพเดท 24 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลศึกษาและสุขศึกษา


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ทดลอง , ครูฟิสิกส์ อัพเดท 23 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ธุรการ ประสานงาน , ประชาสัมพันธ์ คอลเซ็นเตอร์ อัพเดท 22 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การศึกษาปฐมวัย


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา , ครูสุขศึกษาและพลศึกษา อัพเดท 21 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวขาววิทย-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 323    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |