ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,113 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales , assistant sales manager อัพเดท 25 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี HELP UNIVERSITY


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรม,จัดซื้อ อัพเดท 4 เม.ย. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ โยธา -สำรวจ


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QCก่อสร้าง อัพเดท 12 ก.พ. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ก่อสร้าง


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 7 ก.พ. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟรแมนงานกอ่สรางั อัพเดท 23 พ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. เทคนิคนครราชสีมา กอ่สราง้
ปวช.เทคนิคนครราชสีมากอ่สราง้


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล , ประสานงานทั่วไป อัพเดท 9 พ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ช่างสำรวจ
ปวช.เทคโนโลยีหมู่บ้านครูช่างสำรวจ


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน , ประมาณราคา , บริหารงานก่อสร้าง อัพเดท 9 พ.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ก่อสร้าง
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาวิทบาเขตเทคนิคขอนแก่น THAI-GERMANโยธา


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : civil/construction supervisor , steel structure supervisor , fabrication supervisor อัพเดท 18 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. samut sakorn technical college construction
ปวส.samut sakorn technical collegeconstruction


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมงาน PRECAST อัพเดท 2 ก.ย. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ลำปาง
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ช่างก่อสร้าง


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนวิ อัพเดท 6 ส.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อุทัยธานี
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ช่างก่อสร้าง


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนก่อสร้าง อัพเดท 13 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ช่างสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร พรหมพิรามวิทยาศิลป์-อาชีพ


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 6 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นราธิวาส
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ช่างโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวา่สช่างก่อสร้าง


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 21 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม-


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟแมนก่อสร้าง อัพเดท 20 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ช่างก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครไทยวิทย์-อุตสาหกรรม


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 18 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ช่างโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ช่างเครื่องมือกลและบำรุงรักษา


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ก่อสร้าง , โรงงาน , ควบคุมภาพQC อัพเดท 30 มี.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิดชลบุรี เทคนิดการก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายน้ำปาดชนูปถัมภ์ศิล


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ควบคุมงาน อัพเดท 19 มี.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล ช่างเคนิคการก่อสร้าง


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างควบคุมงาน อัพเดท 6 มี.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่างก่อสร้าง-โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาศิลป์-ภาษา


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน , อาจารย์ เอกโยธา อัพเดท 21 ก.พ. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกระบบ อำสว่างแดนดินสามัญ


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : supervisor อัพเดท 11 ก.พ. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ก่อสร้าง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสกลนครก่อสร้าง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 156    ต่อไป >>>
หางานปทุมธานี   หางานระยอง   หางานจิวเวลรี่   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานเสาร์อาทิตย์   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานนิคมลําพูน   หางาน หัวหิน   หางานสมัครงานลำปาง   หางานในร้อยเอ็ด   หางานช่างภาพ   หางานในโคราช   หางาน ชลบุรี   หางานคีย์ข้อมูล   หางานช่างไฟฟ้า   หางานพระราม3   หางานโรจนะ อยุธยา   หางาน อีเว้นท์  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา