ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,979 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถร์ อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุดรธานี
ปวช. โรงเรียนชั่งกล ชั่งยนต์


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 27 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เทคโนโลยีอุตสาหการ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีติดตั้งและบำรุงรักษา


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า , อื่นๆ อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. ช่างกลอุดร ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายประจักษ์ศิลปาคารวิทย์-คณิต


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technician อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. Rajamangala of Technology issan University Machine


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 25 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปวส. เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต
ปวช.เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)ช่างไฟฟ้ากำลัง


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Warehouse อัพเดท 25 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. Rajamangala of Technonogy issan University Macnine


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเตรียมโมล อัพเดท 19 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เทคนิคการผลิต
ปวช.โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยาช่างกลโรงงาน


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลเครื่องจักรโรงงาน , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 19 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อิเล็กทรอนิกส์


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 19 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ลำปาง
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาช่างกลโรงงาน


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ เทคนิคยานยนต์


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิคการผลิต , ช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ช่างเทคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคชุมแพเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง , Qa Qc , เทค,ช่างเครื่อง อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เทคนิคการผลิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ศิลป์-ภาษา


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เขียนแบบ solid work,auto cad , คีย์ข้อมูล , คลังสินค้า อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เทคนิคอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการวิทย์-คณิต


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ช่างเขียนแบบ อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผลิตชิ้นส่วนยานยนย์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีเครื่องมือกล


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิคในโรงงาน อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สระแก้ว
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว เทคนิคเครื่องกล
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสระเเก้วช่างยนต์


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จแ.วิชาชีพ อัพเดท 25 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : อยุธยา
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา อุตสาหกรรม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอยุธยาอุตสาหกรรม


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อม , ช่างเทคนิค อัพเดท 25 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีช่างกลโรงงาน


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 20 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : อ่างทอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เทคนิคการผลิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิทองจินดามณีพละศึกษา


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างกลโรงงานเทคนิกการผลิต , ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร , ช่างเทคนิกอุตสหกรรม อัพเดท 20 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิกชลบุรี ช่างกลโรงงานสาขาเทคนิกการผลิต
ปวช.วิทยาลัยเทคนิกชลบุรีช่างกลโรงงานสาขาเครื่องมือกล


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างยนต์ , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 17 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ช่างกลโรงงาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองไผ่วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 199    ต่อไป >>>
หางานออฟฟิศ   หางานpr   หางานfreelance   หางาน office   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานสายการบิน   หางาน พนักงานขาย   หางานโคราช   หางานกระบี่   หางานกำแพงเพชร   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานเคียวคุโย   หางานราชการขอนแก่น   หางานราชบุรี   หางานจังหวัดเลย   หางานลำพูน   หางานสกลนคร  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา